Niepoprawna pisownia

hwalili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwalili

Poprawna pisownia