Poprawna pisownia

Sztokholm

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Stockholm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Stokholm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Sztokcholm

Niepoprawna pisownia