Obie przedstawione na tej stronie formy pisowni – czyli drogom i drogą są rzecz jasna poprawne i funkcjonują na co dzień w języku polski, są jednak różnymi formami deklinacyjnymi słowa droga, a więc ich stosowanie zamienne jest niedopuszczalne (wiąże się z popełnieniem błędu językowego). Zapoznaj się z definicjami obu wariantów, w zrozumieniu różnic pomocne okazać się mogą także praktyczne przykłady użycia w zdaniu opracowane przez naszą redakcję. W razie wątpliwości pozostaw pytanie w komentarzu pod artykułem, a nasza redakcja z całą pewnością udzieli na nie odpowiedzi.

Poprawna pisownia

drogom

Poprawna pisownia, znaczenie: postać drogom to rzeczownik droga odmieniony w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

Z uczuciem przyglądał się drogom i lasom – mimo tylu lat na emigracji nigdy nie zapomniał ich piękna.
Drogom w naszym mieście zdecydowanie przydałaby się rewitalizacja.
Wielodniowe ulewy na pewno solidnie zaszkodzą wszystkim pobliskim drogom.


Poprawna pisownia

drogą

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie drogą w języku polskim może występować jako dwie różne części mowy – rzeczownik i przymiotnik. W pierwszym przypadku pełni ono funkcję odmienionego w narzędniku liczby pojedynczej wyrazu droga. Terminem tym określamy wytyczony lub ogólnie przyjęty pas terenu, przeznaczony do ruchu pojazdów, ludzi czy też zwierząt. Nazywamy tak również podróżowanie, sposób dojścia do jakiegoś celu, natomiast w fizyce droga to długość toru ciała lub punktu. Drogą jako przymiotnik to odmieniony w bierniku lub narzędniku wyraz droga, czyli posiadająca wysoką cenę, ewentualnie bliska uczuciowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Zdecydowałam się na drogą, ale z wysokiej jakości materiałów kanapę.
Po kilku latach rozłąki miałam okazję spotkać się z moją drogą przyjaciółką.
Podręczniki do kolejnej klasy zamówiliśmy wraz z rodzicami innych dzieci drogą pocztową.
W przedszkolach i żłobkach królują choroby przenoszone drogą kropelkową.