Niepoprawna pisownia

nie zalerzny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezależny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezalerzny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezaleszny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zaleszny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zależny

Niepoprawna pisownia