Niepoprawna pisownia

sześet

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sześćset

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szeiset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szejset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeźćset

Niepoprawna pisownia