Niepoprawna pisownia

dwunasty sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwunasty sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwunastym dniu sierpnia, nie zaś o dwunastym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwónasty sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwónasty sierpnia

Niepoprawna pisownia