Niepoprawna pisownia

świeżoupieczona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

świeżo upieczona

Poprawna pisownia