Niepoprawna pisownia

tam to

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tamto

Poprawna pisownia, znaczenie: tamto jest poprawnym zaimkiem. Odnosi się on do przedmiotu rozmowy, który znany jest rozmówcom ze względu na wcześniejszą dyskusję na jego temat. Może także wskazywać na obiekty oraz zdarzenia, które postrzegane są jako odległe w czasie lub przestrzeni.
Określenie tamto należy zawsze zapisywać razem, ponieważ w języku polskim funkcjonuje jako samodzielny zaimek, a nie dwa poszczególne wyrazy.

Przykłady poprawnej pisowni

Mówiłeś, że tamto zdarzenie nie miało na ciebie wpływu, a jednak ciągle je rozpamiętujesz.
Tamto okno jest trochę zepsute i trudno je otwierać lub zamykać, więc lepiej uchyl to bliższe.
Tamto drzewo, które posadziliśmy w ubiegłym roku obok domu, urosło już o dziesięć centymetrów.