Niepoprawna pisownia

róchy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ruchy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ruhy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

róhy

Niepoprawna pisownia