Niepoprawna pisownia

czółki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czułki

Poprawna pisownia