Niepoprawna pisownia

sutani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sułtani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sótani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sółtani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słutani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słótani

Niepoprawna pisownia