Niepoprawna pisownia

prawdo mówne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prawdomówne

Poprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo-mówne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo muwne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdomuwne

Niepoprawna pisownia