Niepoprawna pisownia

krawenżniki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krawężniki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krawęrzniki

Niepoprawna pisownia