Niepoprawna pisownia

niewszystkie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wszystkie

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie wszystkie powinno być zapisywane oddzielnie. Wynika to z zasady, że przeczenie nie z zaimkami piszemy rozdzielnie.
Wszystkie to zaimek odnoszący się do dużej grupy osób lub przedmiotów, które nie są jasno sprecyzowane. Oznacza cały, możliwy zbiór. Wykorzystane z zaprzeczeniem nie opisuje sytuację, w której ktoś z tej grupy nie jest identyczny, jak pozostali.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wszystkie osoby, które były obecne w sejmie, zagłosowały jednomyślnie za nowym projektem.
Wiedział, że nie wszystkie przedsięwzięcia się udają, ale każda porażka i tak mocno go bolała.
Jeszcze nie wszystkie zaginione osoby zostały odnalezione, więc akcja ratunkowa trwa dalej.