Niepoprawna pisownia

stżela

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

strzela

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szczela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stszela

Niepoprawna pisownia