Poprawna pisownia

à propos

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie à propos powinno być zapisywane w oryginalnej, francuskiej wersji, ponieważ z tego języka zostało zapożyczone i nie uległo spolszczeniu. Jest to zgodne z zasadą, że wyrażenia obcojęzyczne powinny być jak najbliższe oryginałowi.
À propos oznacza przy okazji, na marginesie, w związku z czymś, co zostało przed chwilą powiedziane. Pojawia się zazwyczaj jako wtrącenie do innej wypowiedzi, gdy przypominamy sobie związaną z tym kwestię.

Przykłady poprawnej pisowni

À propos tych ostatnich wydarzeń politycznych: zupełnie nie zgadzam się w tej kwestii z Karolem.
À propos twoich podróży, czy nie powinieneś trochę z nimi poczekać, aż pandemia się uspokoi?
À propos twoich ocen z zachowania, przypominam ci, że masz się zachowywać spokojnie.


Niepoprawna pisownia

apropo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a propo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apropos

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a pro po

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apro po

Niepoprawna pisownia