Poprawna pisownia

brzdąca

Poprawna pisownia, znaczenie potoczne: małego dziecka (określenie pieszczotliwe). Synonimy słowa to m.in.: malucha, bobasa, berbecia, bąka.


Niepoprawna pisownia

bszdąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brzdonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bszdonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżdonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bżdąca

Niepoprawna pisownia