Poprawna pisownia

strzykawka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stszykawka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stżykawka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

strzykafka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztrzykawka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z trzykawka

Niepoprawna pisownia