Poprawna pisownia

achromatyczną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

achromatycznom

Niepoprawna pisownia