Niepoprawna pisownia

oglondać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oglądać

Poprawna pisownia, znaczenie: zgodnie z zasadami języka polskiego samogłoskę ą należy zapisywać zawsze przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi, takimi jak p, t, d, b, c, dz, cz. Ze względu na to, iż w czasowniku oglądać występuje d, należy wykorzystać ą.
Oglądać oznacza przypatrywać się z uwagą, dokładnie podziwiać, doszukiwać się szczegółów i charakterystycznych cech. To słowo czasami oznacza także poszukiwanie czegoś odpowiedniego poprzez dokładne ocenianie wzrokiem różnych przedmiotów.

Przykłady poprawnej pisowni

Chciałbym oglądać dzisiaj filmy przez cały wieczór. Może przyjdziesz do mnie na horror?
Zamierzasz jeszcze długo oglądać tę porcelanę w sklepie? Nie możesz po prostu jakiejś wybrać?
Mała Joasia najbardziej lubi oglądać zdjęcia swoich rodziców z czasów, gdy byli dziećmi.