Niepoprawna pisownia

strasznom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

straszną

Poprawna pisownia