Niepoprawna pisownia

niuanze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niuanse

Poprawna pisownia, znaczenie: niuansem nazywamy pewną niewielką, subtelną różnicę, trudną do zauważenia, ledwie dostrzegalną zmianę czy też odcień. Niuanse z kolei to liczba mnoga tego rzeczownika.
Wyraz ten należy za każdym razem pisać przez s, o czym świadczą aż dwa argumenty. Pierwszym z nich jest jego etymologia. Zwrot niuans pochodzi od francuskiego nuance, oznaczającego drobną zmianę, delikatną odmienność. Polszczyzna przejęła ten wyraz, nieco uproszczając jego pisownię i zachowując pierwotne znaczenie. Drugim argumentem jest obowiązująca w naszym języku zasada, która mówi, że słowa kończące się na -ans (-anse, -ansy) należy zawsze zapisywać przez s, a nie przez z.

Przykłady poprawnej pisowni

To pojedyncze niuanse – techniczne, a nie taktyczne – zdecydowały o jego wygranej.
Niezmiernie cieszę się, że mogłam odbyć rozmowę z autorem tej książki i wypytać go o wszystkie intrygujące mnie niuanse.
Kłócąc się o nieważne niuanse, zapominacie, czemu tak właściwie się tu zebraliśmy.


Niepoprawna pisownia

niuansy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niułanse

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niłanse

Niepoprawna pisownia