Niepoprawna pisownia

półtorej tygodnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półtora tygodnia

Poprawna pisownia, znaczenie: prawidłowo należy powiedzieć półtora tygodnia. Wynika to z faktu, że tydzień jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, a łącząc się z nimi, podany liczebnik ułamkowy zawsze przybiera formę półtora. Jedynie w przypadku rzeczowników rodzaju żeńskiego będzie brzmiał półtorej.
Półtora tygodnia oznacza wydarzenie, które trwało przez jeden i pół tygodnia albo odbyło się przed takim okresem czasu. Liczebnik półtora zawsze oznacza jeden i pół i pochodzi z języka staropolskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Półtora tygodnia temu zamówiłem sobie książkę z Niemiec, ale jeszcze do mnie nie dotarła.
Przez półtora tygodnia chodził do szkoły z poważnym przeziębieniem, przez co pogorszył się jego stan.
Wykonanie nowego projektu architektonicznego dla klienta zajęło jej aż półtora tygodnia.


Niepoprawna pisownia

pułtorej tygodnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułtora tygodnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

półtoratygodnia

Niepoprawna pisownia