Poprawna pisownia

chytry

Poprawna pisownia, znaczenie: chytrym nazywamy kogoś chciwego, przebiegłego, podstępnego, wyrachowanego, łasego na pieniądze. W mowie potocznej określa się tak również coś dobrze przemyślanego, mądrze zrobionego, a także osobę pomysłową, błyskotliwą.
Omawiany wyraz należy zawsze zapisywać przez ch, co motywuje jego pochodzenie. Już w języku prasłowiańskim występował termin chytati, oznaczający: łapać, chwytać. Jednocześnie to samo określenie w innych językach, takich jak czeski czy rosyjski, oznaczało osobę cwaną, przebiegłą, ale również mądrą i rozumną.

Przykłady poprawnej pisowni

Jest strasznie chytry, we wszystkim stara się zwęszyć interes.
Nie bądź taki chytry! Kupiłam słodycze dla was obu, więc podziel się nimi ze swoim bratem!
Twój chytry plan pozwolił nam na szybkie wzbogacenie się – jesteś geniuszem.


Niepoprawna pisownia

hytry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hydry

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa hydra.

Niepoprawna pisownia

chydry

Niepoprawna pisownia