Poprawna pisownia

nieposiadającej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie posiadającej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieposiadajoncej

Niepoprawna pisownia