Poprawna pisownia

staruszki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

starószki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starużki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starurzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztaruszki

Niepoprawna pisownia