Poprawna pisownia

standardzie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

standarcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

standardcie

Niepoprawna pisownia