Niepoprawna pisownia

pare

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

parę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo parę należy zawsze zapisywać przez ę na końcu. Wynika to z zasady języka polskiego, że w czasie odmiany liczebniki zakończone na samogłoskę odmieniamy, wykorzystując nosowe ę w wygłosie. Wyraz parę pochodzi od para, co uwarunkowało jego odmianę.
Parę jako liczebnik to kilka, najczęściej nie więcej niż dziesięć, ale więcej niż dwa. Z reguły używa się tego określenia, kiedy dokładna liczba danych egzemplarzy nie jest znana lub nie jest istotna. Może być także użyte w kontekście mało, w szczególności jeśli odnosi się do pieniędzy.
Parę, jako odmiana słowa para, czyli dwa, używane jest zazwyczaj podczas mówienia o konkretnym przedmiocie, który zawsze występuje w liczbie mnogiej, jak para spodni.
Parę to także odmienione słowa para, oznaczające obłok jakiegoś gazu, dymu lub aerozolu, który jest widoczny gołym okiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Te parę groszy, które mam przy sobie, to za mało, abyśmy kupili sobie coś do zjedzenia.
Poproszę o tamtą parę spodni, chciałbym je przymierzyć, aby upewnić się, czy nie będą za duże.
Franek, widziałeś tę parę, która uniosła się znad kociołka czarownicy? Była turkusowa!