Poprawna pisownia

dzisiaj

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: wyrażenie dzień dzisiejszy uznawane jest przez językoznawców za błąd i nie należy go używać. Konstrukcja ta uważana jest za pleonazm (tzw. masło maślane). Jej pierwsza część oznacza dokładnie to samo co druga. Zamiast dzień dzisiejszy warto zastosować w zdaniu wyrażenia takie jak: dziś, dzisiaj.


Niepoprawna pisownia

dzień dzisiejszy

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: słowo dzisiaj samo w sobie precyzuje, że mówimy o dniu, w związku z czym dodanie do niego słowa dzisiejszy tworzy pleonazm (potocznie masło maślane).

Przykłady poprawnej pisowni

Dzisiaj dowiemy się, który z pozostałych trojga uczestników będzie musiał pożegnać się z programem.
Obiecałaś mi, że dzisiaj wybierzemy się do wesołego miasteczka!
Dzisiaj poznamy wyniki głosowania na przewodniczącego samorządu szkolnego.