Poprawna pisownia

środek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śrotek

Niepoprawna pisownia