Niepoprawna pisownia

sporzyłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spożyłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpożyłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pożyłem

Niepoprawna pisownia