Poprawna pisownia

spokój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpokój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pokój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pokuj

Niepoprawna pisownia