Poprawna pisownia

niemiarę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemiare

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie miarę

Niepoprawna pisownia