Poprawna pisownia

spojrzenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spojszenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpojrzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pojrzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spojżenie

Niepoprawna pisownia