Obie zaprezentowane poniżej formy są poprawne, a ich znaczenie jest identyczne, dlatego też można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

spieszę się

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

śpieszę się

Poprawna pisownia