Niepoprawna pisownia

bójania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bujania

Poprawna pisownia