Niepoprawna pisownia

spęty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spędy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spenty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpędy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pędy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spendy

Niepoprawna pisownia