Poprawna pisownia

co piąte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

co pionte

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

copiąte

Niepoprawna pisownia