Niepoprawna pisownia

z nad morza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

znad morza

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to składa się z dwóch członów. Pierwszy z nich to przyimek znad, drugi natomiast to odmieniona w dopełniaczu forma rzeczownika morze. Znad jest to zrost – a w języku polskim istnieje reguła, nakazująca łączny zapis wszystkich zrostów. Rzeczownik naturalnie należy oddzielić, zatem jedyną poprawną formą zapisu powyższego wyrażenia jest znad morza.
Znad w połączeniu z rzeczownikiem przekazuje informację, że coś przemieszcza się nad obiektem nazwanym przez rzeczownik i oddala się od niego. Konstrukcja taka może również informować, że coś lub ktoś pochodzi, przybywa lub też dochodzi z miejsca położonego nad zbiornikiem wodnym nazwanym przez rzeczownik.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja przyjaciółka pochodzi znad morza i na wakacje zaprosiła mnie do siebie.
Znad morza zbliżają się w naszą stronę ciemne, kłębiące się chmury.
Młodzież powolnym krokiem wracała znad morza po całodniowym wypoczynku na plaży.


Niepoprawna pisownia

znadmorza

Niepoprawna pisownia