Poprawna pisownia

spacyfikowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpacyfikowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pacyfikowana

Niepoprawna pisownia