Niepoprawna pisownia

sóhar

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

suchar

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sóchar

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

suhar

Niepoprawna pisownia