Niepoprawna pisownia

ruwnowagi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

równowagi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

równo wagi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

równo-wagi

Niepoprawna pisownia