Poprawna pisownia

snów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

snóf

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

snuw

Niepoprawna pisownia