Niepoprawna pisownia

siudemka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siódemka

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik siódemka to nazwa znaku graficznego, który oznacza liczbę siedem. Jednocześnie wyraz ten może odnosić się do grupy osób, która liczy dokładnie siedmiu członków.
Siódemka pochodzi od siedem, czyli od słowa, które pozwala na wymianę ó na e. Zgodnie z zasadami polskiej pisowni, jeśli wymiana taka jest możliwa, należy wykorzystywać ó, co potwierdza zapis słowa jako siódemka.

Przykłady poprawnej pisowni

Siódemka była jej szczęśliwą liczbą, dlatego starała się ważne rzeczy załatwiać tylko w ten dzień.
Nie ma dla mnie znaczenia, jaki numer ma pokój w hotelu. Równie dobrze może być siódemka.
Siódemka kobiet i mężczyzn zasiadła przy dużym stole ustawionym na samym środku karczmy.