Niepoprawna pisownia

słynnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

słynną

Poprawna pisownia