Poprawna pisownia

w bród

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to ma dwa znaczenia. Po pierwsze, określamy tak przejście pieszo lub konno rzeki, przez płyciznę, bród. Po drugie, oznacza ono posiadanie czegoś bardzo dużej ilości, ogrom, pod dostatkiem czegoś.
Powyższy zwrot zaliczamy do wyrażeń przyimkowych, czyli połączeń przyimka z inną częścią mowy. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że większość wyrażeń przyimkowych zapisuje się rozłącznie i ma ona również odniesienie do opisywanego sformułowania. Należy również pamiętać, że bród – w znaczeniu płycizny – zawsze piszemy przez ó, nie myląc go z brudem – nieczystością, zabrudzeniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz, woda tutaj jest płytka, możemy bez problemy przejść rzekę w bród.
Mam w bród długopisów, możesz pożyczyć, a nawet wziąć, kilka z nich.
Gdy szparagów w bród, można podać je na obiad albo zrobić z nich coś nietypowego – zdrowotną nalewkę z młodych końców.


Niepoprawna pisownia

wbród

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbrud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brud

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbrót

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wbrut

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w brut

Niepoprawna pisownia