Poprawna pisownia

dopytać

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest dopytać, pisane łącznie. Wyjaśnia to zasada, która mówi, że przedrostki, które łączą się z wyrazami pospolitymi, zapisujemy razem. Reguła ta obowiązuje w przypadku przedrostków rodzimych, a także obcego pochodzenia, w tym również samej cząstki do-.
Dopytać oznacza zadawanie wielu pytań w celu uzyskania konkretnych odpowiedzi. Oznacza pragnienie dogłębnego poznania zagadnienia, co przekłada się na dociekanie.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomek powiedział mi, jaki powinienem wybrać komputer, ale będę go jeszcze musiał dopytać o szczegóły.
Nauczyciel postanowił dopytać Irka, bo uznał, że jego odpowiedzi nie były wystarczające, aby postawić mu piątkę.
Muszę dopytać w urzędzie pracy, czy te kursy na wózki widłowe są zupełnie za darmo czy za symboliczną opłatę.


Niepoprawna pisownia

do pytać

Niepoprawna pisownia