Niepoprawna pisownia

slewej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z lewej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zlewej

Niepoprawna pisownia