Niepoprawna pisownia

nieliczyłbym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyłbym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie liczył bym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieliczył bym

Niepoprawna pisownia