Zarówno forma sylikon jak i silikon jest dopuszczona do użytku przez językoznawców. Należy jednak zwrócić uwagę, że niektóre słowniki zalecają stosowanie drugiej z wymienionych wersji tego wyrazu, wskazując na przestarzałość i wychodzenie z użycia pierwszej z nich.
Silikonem (lub sylikonem) nazywamy syntetyczny związek wielkocząsteczkowy, który jest niepalny i odporny chemicznie. Produkuje się go w postaci olejów, żywic i kauczuków. Jest to również nazwa masy klejącej i uszczelniającej, zawierającej opisane powyżej związki. W żargonie medycznym mówi się tak na elastyczną masę, służącą w chirurgii plastycznej na przykład do tworzenia różnego rodzaju implantów.

Poprawna pisownia

sylikon

Poprawna pisownia, forma poprawna jednak niezalecana – przestarzała i wychodząca z użycia.

Przykłady poprawnej pisowni

Etui do telefonu najczęściej wykonuje się z elastycznego materiału, jakim jest sylikon.
Dla niej jeden więcej botoks czy sylikon to nic strasznego.
Głównym składnikiem tego preparatu uszczelniającego jest sylikon.


Poprawna pisownia

silikon

Poprawna pisownia, forma zalecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Rewolucyjny kosmetyk zawiera silikon, dzięki czemu makijaż będzie się dobrze i długo trzymał skóry.
Silikon nie powoduje podrażnień, jest odporny na wysokie i niskie temperatury, a także stanowi barierę ochronną dla bakterii.
Stary silikon nie tylko wygląda nieestetycznie, ale także nie spełnia swojej roli, jeśli jest postrzępiony.